Безпека та нерозповсюдження

   Під загальною назвою Безпека та нерозповсюдження у даному розділі висвітлюється широке коло взаємопов’язаних питань щодо зброї масового знищення (ЗМЗ)1 та засобів її доставки. Зокрема, враховуючи величезний вплив ядерної зброї на стан глобальної та національної безпеки, в матеріалах розділу розглядаються проблеми міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї та засобів її доставки, актуальні питання ядерного роззброєння та гуманітарних аспектів можливого її застосування. У розділі приділено увагу проблемам хімічної та біологічної безпеки. Враховуючи історичну роль, яку відіграла Україна щодо збереження та зміцнення міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження, відмовившись від ядерної зброї, а також безпекову ситуацію, в якій перебуває наша країна, у розділі публікуються матеріали, що відображають складні питання можливої ролі ядерної зброї у забезпеченні національної безпеки. У зв’язку із різким зростанням загрози тероризму у світі та в Україні значну увагу приділено питанням протидії ядерному тероризму (фізичній ядерній безпеці), а також тероризму із застосуванням хімічних, біологічних і радіоактивних (ХБРЛ) матеріалів. Беручи до уваги той факт, що міжнародні режими експортного контролю є одним з ефективних інструментів забезпечення глобального режиму нерозповсюдження ЗМЗ та засобів її доставки, розділ має відповідні посилання на спеціальний розділ сайту — Експортний контроль.

   Виходячи з викладеного вище, розділ Безпека та нерозповсюдження включає (не обмежуючись наведеним нижче переліком) такі підрозділи:

 

Ядерне нерозповсюдження та ядерне роззброєння

Протидія ядерному тероризму (фізична ядерна безпека)

Роль і місце України в ядерному нерозповсюдженні

Хімічні та біологічні загрози, тероризм з використанням ЗМЗ

Протидія розповсюдженню засобів доставки ЗМЗ

Експортний контроль

 

1У національному законодавстві також використовується термін «зброя масового ураження».

Авторські права 2024 © НТЦ. Усі права захищені.