2017

Конференції та семінари - 2017 рік

 

Міністерство торгівлі США
Програма розвитку комерційного права (CLDP)
Семінар з етики державних службовців для Державної фіскальної служби України
у сфері митної справи
м. Київ, 7-8 серпня 2017 р.


7-8 серпня 2017 р. CLDP провів Семінар з етики державних службовців для ДФС України в Києві з метою розробки стратегії протидії корупції та реалізації комплексної програми професійної етики, з використанням міжнародних стандартів та кращих практик, таких як Кодекс ділової етики ВМО, Конвенція ООН з протидії корупції, Керівництво з ділової етики Торгової палати та Кіотської конвенції. На семінарі було досліджено вплив корупції на торгівлю та інвестиції та обговорено етику, як інструмент протидії корупції. На ньому також можна було ознайомитись з кращими міжнародними практиками етики державного службовця та спеціальними митними механізмами та процедурами, котрі сприяють мінімізації проявів корупції.

CLDP залучила фахівців Управління етики Міністерства торгівлі США, Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) та Управління професійної відповідальності Прикордонно-митної служби США, а європейські експерти присвятили перший день Програми вивченню впливу корупції на розвиток і представили кращі міжнародні практики етичної поведінки та інструменти протидії корупції митним працівникам ДФС, що надало контекст та глибше розуміння викликів, котрі стоять перед українською митницею. У другий день експерти представили детальну інформацію щодо митних механізмів мінімізації проявів корупції та шляхів створення підрозділів боротьби з корупцією у митній службі.

 

 


Міністерства торгівлі США
Розробка законодавства та нормативно-правових актів у сфері митного контролю після випуску товарів
Друге засідання робочої групи
м. Київ, 19-21 червня 2017 р.


Завданнями цієї програми є:

1. Розглянути проект змін до Митного кодексу України стосовно митного постаудиту та системи митних гарантій, їхню сумісність із положеннями Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі, Угоди про асоціацію Україна – ЄС/Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (AA/DCFTA), а також іншими міжнародними зобов’язаннями.

2. Оцінити вплив законопроекту на імплементацію сучасних митних інструментів, а також вплив на такі питання спрощення процедур торгівлі, як уповноважений економічний оператор, оцінка ризиків, митний постаудит і єдине вікно.

3. Залучити до оцінки законопроекту професійні організації та відповідних представників приватного сектору; спільне розуміння в обох сегментах може сприяти спрощенню подальшої процедури погодження на рівні міністерств і Верховної Ради України.

4. Зробити внесок у подальшу розробку законів і нормативно-правових актів, необхідних для імплементації вимог Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі в Україні.

5. Зробити огляд практики митного постаудиту та управління митним боргом у США та ЄС для ДФС і відповідних представників державного сектору. Популяризувати передову практику імплементації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі та інших міжнародних стандартів для митниці та широкої громадськості.


 Программа развития коммерческого права (CLDP)
Министерства торговли США
 Семинар по вопросам прозрачных и эффективных закупок в Украине: наилучшее соотношение цены и качества
м. Киев, 3–5 мая 2017 г.

 

Семинар был сосредоточен на трех отраслях (строительство, товары медицинского назначения и пищевые продукты) и были обсуждены пути достижения наилучшего соотношения цены и качества с применением передовой международной практики. Помимо прочего, были рассмотрены следующие темы:
• Централизованные закупки (рамочные соглашения)
• Методы отбора
• Рыночные исследования
• Технические характеристики
• Критерии оценки
• Управление контрактами
 В работе семинара приняли участие 15 представителей Молдовы и 45 представителей Украины, включая представителей частного сектора.

 


 Міністерство торгівлі США
Програма розвитку комерційного права (CLDP)
Семінар з прозорого та ефективного судового управління
м. Київ, 26-28 квітня 2017 р.

 

 Цілями цієї програми є:
1. Дослідити кращі американські та міжнародні практики при вирішенні питань ефективного здійснення правосуддя в українських судах, в т.ч. зведення до мінімуму необґрунтованих скарг на неналежні дії чи недостатню добросовісність суддів.
2. Дослідити судову етику та конфлікти інтересів у контексті американської практики та Кодексу суддівської етики України.
3. Дослідити кращі американські та міжнародні практики управління справами з метою визначення шляхів адаптації таких практик для України.
4. Дослідити кращі американські та міжнародні практики щодо застосування експертних свідчень з метою визначення шляхів адаптації таких практик для України.

 


Программа развития коммерческого права (CLDP)
Министерства торговли США
Транскаспийский семинар по вопросам упрощения процедур торговли и трансграничного сотрудничества и заседание Рабочей группы экспертного уровня по таможенным вопросам
м. Одесса, 4-7 апреля 2017 г.

С четверного по седьмое апреля 2017 года в Одессе, Украина, при поддержке CLDP прошел Транскаспийский семинар по вопросам упрощения процедур торговли и трансграничного сотрудничества и заседание Рабочей группы экспертного уровня «Азия-Афганистан» по таможенным вопросам. При финансовой поддержке CLDP участие в семинаре приняли должностные лица из Афганистана, Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Пакистана. Целью встречи стало укрепление торговых связей и сотрудничества в Транскаспийском регионе, чему также содействовало участие представителей из Украины, Грузии, Армении и Молдовы. Помимо прочего, обсуждения были посвящены правовым и процессуальным реформам с целью дальнейшего упрощения процедур торговли, которые осуществляются и продолжаются в этих странах.

CLDP пригласила экспертов-консультантов из США и ЕС, включая представителей Бюро таможенного и пограничного контроля США, Всемирной таможенной организации и Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), которые руководили дискуссиями и практическими упражнениями по следующим вопросам:

·Общие вопросы упрощения процедур торговли, включительно со следующим: предварительные решения, уполномоченные торговцы, сотрудничество пограничных органов, межправительственное сотрудничество, центры обработки запросов стран – членов ВТО, единое окно, таможенный постаудит и управление рисками;

·Гармонизация таможенных правил и практики, включая меры по гармонизации и усилия, предпринимаемые в последнее время; измеримые выгоды от гармонизации, а также выгоды и проблемы гармонизации, возникающие в процессе проведения таможенных процедур;

·Мультимодальные и интермодальные перевозки, включая недавние изменения законодательства и нормативно-правовых актов, нацеленные на упрощение функционирования интермодального транспорта; принятие и внедрение каких-либо соответствующих специальных средств таможенного оформления грузов; изменения правил или процедур, связанных с электронными или прочими предварительными декларациями, а также вопросами безопасности (опломбированные контейнеры).

 


Програма розвитку комерційного права
Міністерства торгівлі США (CLDP)
Семінар «Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі в Україні: законодавчі та інституційні перешкоди імплементації»
м. Київ, 22–24 лютого, 2017 р.

 

Завданнями цієї програми є:
1. Переглянути статус чинних законів і нормативно-правових актів, а також проектів відповідних документів із таких питань спрощення процедур торгівлі, як уповноважений економічний оператор, оцінка ризиків, митний постаудит і єдине вікно.
2. Визначити та порекомендувати заходи з виправлення недостатності положень законодавства та нормативно-правових актів України, яка впливає на її спроможність імплементації вимог Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (TFA), включно з питаннями уповноважених економічних операторів, оцінки ризиків, митного постаудиту та єдиного вікна.
3. Зробити внесок у подальшу розробку законів і нормативно-правових актів, необхідних для імплементації вимог Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (TFA) в Україні.
4. Провести практичне навчання посадових осіб митних органів із питань проведення митного постаудиту за принципом підготовки інструкторів.

 


Семінар з питань державних закупівель
і боротьби з корупцією II
м. Київ, 30–31 січня 2017 р.

 

30-го і 31-го січня 2017 року CLDP, у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, а також з Міністерством інфраструктури, Антимонопольним комітетом, Національним антикорупційним бюро України, її судовою владою та іншими відповідними органами державної влади, провела в м. Києві Другий семінар з питань державних закупівель і боротьби з корупцією. Серед учасників були також зарубіжні спеціалісти й представники підприємств приватного сектору.

На семінарі було розглянуто: ряд раніше визначених аспектів законодавчої та нормативної бази України з метою забезпечення більш ефективного та дієвого застосування процедур закупівель, у тому числі процесу перевірки й аналізу, зі сторони як суб'єктів закупівель, так і постачальників; шляхи реалізації в українському правовому середовищі міжнародно визнаного передового досвіду інших країн-членів Угоди СОТ про державні закупівлі; стратегії реалізації подальших можливих законодавчих та інституційних реформ.

 

Авторські права 2024 © НТЦ. Усі права захищені.