Про НТЦ

   Науково-технічний центр експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів є неурядовою організацією в системі експортного контролю України. Центр засновано у 1997 році за ініціативи Міністерства промислової політики України при згоді Державної служби експортного контролю України з метою надання консультативної та методологічної допомоги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у галузі експортного контролю, а також для сприяння ефективній зовнішньоекономічній діяльності підприємств.


НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАГНЕ

 • формувати недержавну думку з актуальних проблем експортного контролю та надавати неупереджену, об’єктивну інформацію у цій сфері;
 • виявляти перспективні напрями та тенденції в сфері експортного контролю;
 • сприяти державним органам, підприємствам, науковим установам у суворому дотриманні норм та правил експортного контролю;
 • будувати довгострокові, продуктивні, в першу чергу для України, відносини з іноземними державними та неурядовими організаціями, діяльність яких пов’язана з питаннями нерозповсюдження та експортного контролю;

 

НТЦ провадить свою діяльність у таких основних напрямах:


     Міжнародна співпраця

 

     Співробітництво з іноземними державними та неурядовими організаціями, серед яких:

 • Шведське Агентство радіаційної безпеки (SSM);
 • Аргоннська національна лабораторія Міністерства енергетики США;
 • Федеральне управління економіки та експортного контролю (BAFA), Німеччина;
 • Контрактери Міністерства торгівлі США - Компанія Commonwealth Trading Partners, Inc, США та PSA Inc.;

     Науково - дослідницька діяльність

 • вивчення міжнародного досвіду у сфері експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьби з тероризмом;
 • аналіз міжнародних та національних проблем у галузі нерозповсюдження та експортного контролю;
 • вивчення загальних тенденцій розвитку національних систем експортного контролю та узагальнення міжнародного досвіду у цій сфері;
 • дослідження та запровадження ефективних методів роботи підрозділів внутрішньофірмового експортного контролю на підприємствах;
 • підготовка звітів з виконаних науково-дослідницьких робіт, що містять пропозиції та рекомендації щодо внесення змін та доповнень до законодавства України в сфері експортного контролю.

     Допомога підприємствам

 • проведення попередньої ідентифікації товарів та надання кваліфікованої допомоги підприємствам щодо процедур і правил експортного контролю;
 • допомога суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів в отриманні дозвільних документів від державних органів України;
 • організація навчання персоналу промисловості з питань експортного контролю, проведення експертних опитувань, анкетувань тощо.

     Інформаційно-просвітницька діяльність

 • розробка, підготовка та впровадження навчальних програм, методичних матеріалів та посібників з проблем нерозповсюдження та експортного контролю;
 • проведення навчального курсу (60 годин) з питань експортного контролю та нерозповсюдження ЗМЗ для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців підприємств України;
 • наповнення та підтримка веб-сайту НТЦ.

     Видавницька діяльність

     Організація заходів


     НТЦ має 20-річний досвід по організації і проведенні ділових та навчальних заходів різного рівня та масштабу – презентацій, семінарів, конференцій, круглих столів, учбових програм. Серед замовників – Шведське Агентство радіаційної безпеки (SSM), Аргоннська національна лабораторія Міністерства енергетики США, Федеральне управління економіки та експортного контролю Німеччини (BAFA), Програма розвитку комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США. Більш детальна інформація по цьому напрямку тут.

Авторські права 2024 © НТЦ. Усі права захищені.