Комюніке Вашингтонського саміту з фізичної ядерної безпеки (2010 р.)

 

   Ядерний тероризм є однією з найбільш серйозних загроз міжнародній безпеці, а заходи з фізичної ядерної безпеки є найбільш ефективними засобами запобігання тому, щоб терористи, злочинці та інші не уповноважені актори могли заволодіти ядерними матеріалами.
На додаток до цілей, що ми поділяємо стосовно ядерного роззброєння, ядерного нерозповсюдження та мирного використання ядерної енергії, ми всі також розуміємо важливість фізичної ядерної безпеки. Таким чином, ті, хто зібралися тут у Вашингтоні (округ Колумбія) 13 квітня 2010 року, беруть на себе зобов’язання посилити фізичну ядерну безпеку та зменшити загрозу ядерного тероризму. Досягнення успіху вимагатиме відповідальних дій на національному рівні та постійного і ефективного міжнародного співробітництва.
   Ми вітаємо заклик Президента Обами убезпечити всі вразливі ядерні матеріали упродовж чотирьох років і приєднуємося до його виконання, як ми це спільно робили задля посилення фізичної ядерної безпеки.
Таким чином, ми:

 1. Ще раз підтверджуємо фундаментальну відповідальність Держав, яка узгоджується з їх відповідними міжнародними зобов’язаннями,  забезпечувати ефективну фізичну безпеку всіх ядерних матеріалів, включаючи ядерні матеріали, які використовуються у ядерній зброї, а також ядерних установок, які знаходяться під їх контролем; запобігати отриманню недержавними акторами інформації або технологій, які необхідні для застосування таких матеріалів із зловмисними цілями; а також підкреслюємо важливість дієвої національної нормативно-правової бази для забезпечення фізичної ядерної безпеки.
 2. Закликаємо Держави працювати у дусі співробітництва, як міжнародне співтовариство, з метою підвищення рівня фізичної ядерної безпеки, у разі необхідності запитуючи та надаючи відповідну допомогу;
 3. Визнаємо, що високозбагачений уран та виділений плутоній потребують спеціальних запобіжних заходів та погоджуємося сприяти заходам щодо забезпечення безпеки, обліку та консолідації таких матеріалів, якщо це доцільно; та сприяємо переходу реакторів з палива на основі високозбагаченого урану на паливо на основі низькозбагаченого урану та мінімізації використання високозбагаченого урану там, де це є технічно та економічно здійсненим;
 4. Намагаємося повністю виконати усі зобов’язання щодо фізичної ядерної безпеки і працюємо у напрямі забезпечення приєднання тих, хто ще не зробив цього, до спільних зусиль у відповідності до їх національних законів, їх політики та процедур;
 5. Підтримуємо цілі, для яких призначені міжнародні інструменти з фізичної ядерної безпеки, включаючи Конвенцію про фізичний захист ядерного матеріалу (з внесеними змінами), а також Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму, як важливих елементів глобальної архітектури фізичної ядерної безпеки;
 6. Ще раз підтверджуємо важливу роль Міжнародного агентства з атомної енергії у міжнародній структурі у сфері фізичної ядерної безпеки, і ми будемо працювати у напрямі того, щоб воно продовжувало мати відповідні структуру, ресурси та експертів, необхідних для виконання діяльності у сфері фізичної ядерної безпеки відповідно до отриманого ним мандату та згідно  з його Статутом, відповідними рішеннями його Генеральної конференції, а також Планів з фізичної ядерної безпеки;
 7. Визнаємо роль та внесок Організації Об’єднаних Націй, а також внесок Глобальної ініціативи щодо боротьби з актами ядерного тероризму та Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, керованого G-8, передбачених їх мандатами та членством;
 8. Визнаємо необхідність у розбудові можливостей для забезпечення фізичної ядерної безпеки та відповідного співробітництва на двосторонній, регіональній та багатосторонній основі з метою сприяння розвитку культури фізичної ядерної безпеки шляхом розвитку технологій, людських ресурсів, освіти та навчання; і підкреслюємо важливість оптимізації міжнародного співробітництва та координації міжнародної допомоги;
 9. Визнаємо необхідність співробітництва між Державами задля ефективного запобігання інцидентам, пов’язаним із незаконним обігом ядерних та інших радіоактивних матеріалів, а також реагування на такі інциденти; і погоджуємося ділитися відповідною інформацією та експертними знаннями у рамках, передбачених національними законами та процедурами, з використанням двосторонніх та багатосторонніх механізмів у таких сферах, як виявлення ядерних та інших радіоактивних матеріалів, ядерна криміналістична експертиза, правозастосування, а також розвиток нових технологій;
 10. Визнаємо ту роль, яку постійно відіграє у сфері фізичної ядерної безпеки ядерна промисловість, у т.ч. її приватний сектор, і будемо  продовжувати нашу роботу з промисловістю для забезпечення пріоритетності завдань щодо фізичного захисту, обліку ядерного матеріалу та культури фізичної безпеки;
 11. Підтримуємо зусилля із запровадження найкращої практики у сфері фізичної ядерної безпеки, яка не суперечить праву Держав розвивати ядерні технології та використовувати ядерну енергію у мирних цілях, і будемо сприяти міжнародному співробітництву в сфері фізичної ядерної безпеки; та
 12. Визнаємо, що заходи, які роблять внесок у забезпечення безпеки ядерного матеріалу, є важливими у зв’язку із забезпеченням  фізичної безпеки радіоактивних матеріалів і також закликаємо до убезпечення таких матеріалів.

   Підтримання належного рівня фізичної ядерної безпеки буде вимагати постійних зусиль на національному рівні, яким має сприяти міжнародне співробітництво та заходи, що виконуються Державами на добровільній основі. Ми будемо сприяти посиленню глобальної фізичної ядерної безпеки через діалог та співробітництво з усіма державами.
   У зв’язку з цим ми приймаємо План роботи як настанову для діяльності на національному та міжнародному рівнях, включаючи співробітництво в рамках відповідних міжнародних форумів та організацій. Ми проведемо наступний саміт з фізичної ядерної безпеки у Республіці Корея у 2012 році.

13 квітня 2010 року

Авторські права 2024 © НТЦ. Усі права захищені.