Статті

Експортний контроль

   Експортний контроль є важливою складовою режиму нерозповсюдження ЗМЗ, що ґрунтується на дотриманні норм міжнародного права, договірних і політичних зобов’язаннях та заходах з контролю за міжнародними передачами “чутливих” товарів, орієнтованих на зниження ризику застосування військової сили, нерозповсюдження ЗМЗ, засобів її доставки та протидії тероризму.
   З огляду на це, саме нерозповсюдження ЗМЗ та зниження ризиків застосування військової сили є головною метою експортного контролю. Зазначене завдання реалізується через встановлення ефективного державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, щодо яких, відповідно до інтересів національної та міжнародної безпеки, можуть бути застосовані процедури державного експортного контролю. Перш за все, актуальність державного експортного контролю обумовлюється двома чинниками, зокрема, можливістю сприяти інтересам міжнародної безпеки та забезпеченню власних національних інтересів державами.
   У цій рубриці розміщені актуальні питання експортного контролю, що охоплюють найважливіші складові цієї сфери, зокрема щодо міжнародних режимів експортного контролю, договорів у сфері нерозповсюдження, чинних обмежень та заборон на поставки окремих товарів (робіт, послуг), законодавства з експортного контролю, практичних аспектів для суб’єктів господарювання тощо.

Практичні аспекти для суб’єктів господарювання

Міжнародні режими експортного контролю, договори у сфері нерозповсюдження

Програма ідентифікації товарів

Посібник з експортного контролю

Авторські права 2024 © НТЦ. Усі права захищені.